“BÁ ĐẠO” TRONG “Y LỘ” VÀ VẤN ĐỀ “Y ĐỨC”….. (Tin tức Thể Thao …hehehehehe…)

Trong “Ngũ Lộ Y Đạo”/ N.L.Y.Đ (Xem link đính kèm) thì lộ “Bá Đạo” tương đối trung dung, nó nằm giữa ranh giới gữa “cái cực tốt” và “cái cực xấu” trong Y Đức của người Thầy Thuốc. Lộ Bá Đạo trong N.L.Y.Đ hiểu nôm na là các Y Thuật chú trọng vào các liệu … Đọc tiếp “BÁ ĐẠO” TRONG “Y LỘ” VÀ VẤN ĐỀ “Y ĐỨC”….. (Tin tức Thể Thao …hehehehehe…)