“Toa Hắc Hoàng Kỳ Phương biến thể”

Toa Hắc Hoàng Kỳ Phương biến thể, hay nói cách khác toa hoạt huyết tiêu ung mới không có gì bí mật hay quá kỳ bí cả. Nó chỉ có 3 vị, bao gồm Nhũ hương, Nghệ, và dầu Thìa là đen. Nhưng thay vì tán bột hoàn viên chiêu với dầu như trước đây thì … Đọc tiếp “Toa Hắc Hoàng Kỳ Phương biến thể”