“Thuốc thay thế Hoắc Hoàng Kỳ Phương”

Chỉ vì loại củ Kim bất hoán/ vàng không đổi, không còn giá trị như thời xưa. Tam thất ngày nay không những là không còn giá trị mà còn bị thương lái Trung Hoa đảo điên thành loại thuốc độc. Toa Hoắc Hoàng Kỳ Phương không còn thần diệu nữa. Lão phu vì bệnh … Đọc tiếp “Thuốc thay thế Hoắc Hoàng Kỳ Phương”