THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT (Về các khóa huấn luyện Huyền Nhiệt Tốc Đạt)

1- Thời biểu: Khóa huấn luyện Huyền Nhiệt Tốc Đạt đặc biệt vào các ngày 13.14.15.16 tháng 3 tại Đức Quốc vẫn giữ nguyên lịch trình Vì điều kiện dịch Covid- 19 đang bùng phát ở Châu Âu nhất là Ý, Đức, Pháp…. các học viên ngại di chuyển nên một số đã hủy lịch … Đọc tiếp THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT (Về các khóa huấn luyện Huyền Nhiệt Tốc Đạt)