TAM NGUYÊN PHỤC MỆNH PHƯƠNG – Ứng dụng kết hợp liệu pháp “Thở bụng- Thổi chai” trong việc hỗ trợ điều trị bệnh Suy Thận (Đào Tạo Bác Sĩ Tự Thân)- Phần 1

LƯU Ý: Để tránh cho việc bài viết quá dài khó tiếp thu. Những ai quan tâm đến lĩnh vực này, xin chuẩn bị trước những việc sau đây: 1- Đọc và tìm hiểu trước Cơ chế sinh lý của Hệ bài tiết và Hệ hô hấp trong Cơ thể học Hiện đại (Xem thêm … Đọc tiếp TAM NGUYÊN PHỤC MỆNH PHƯƠNG – Ứng dụng kết hợp liệu pháp “Thở bụng- Thổi chai” trong việc hỗ trợ điều trị bệnh Suy Thận (Đào Tạo Bác Sĩ Tự Thân)- Phần 1