Tam Diệp Thanh…..

Trà Tam diệp thanh là thức uống chủ lực cho khoá đào tạo “ Bác Sĩ Tự Thân”. Khoá tự chữa bệnh tiểu đường Trà Tam diệp thanh không phù hợp với người có áp suất máu quá thấp và tạng người quá gầy. Vì Tam diệp thang có làm biếng ăn nhẹ. (Đương nhiên … Đọc tiếp Tam Diệp Thanh…..