“SỢ QUÁI GÌ ĐỘT QUỊ” (Hạt Cải Nhiệm Mầu)

(Có tý “tuyệt chiêu” định giữ lại làm vốn “câu cơm” trên xứ người  đọc cái entry của anh Nguyễn Trọng Tạo phỏng vấn anh Hoàng Phủ Ngọc Tường lòng buồn như chấu cắn nên đem cái tuyệt chiêu này hiến cho người có duyên- Thuận Nghĩa) HẠT CẢI NHIỆM MẦU Tự nhiên bạn cảm thấy đau … Đọc tiếp “SỢ QUÁI GÌ ĐỘT QUỊ” (Hạt Cải Nhiệm Mầu)