NỘI HỎA LINH ĐAN (Phụ Lục của Huyền Nhiệt Tốc Đạt)

Nội hỏa linh đan là một kỹ thuật luyện nhiệt đan bằng Hơi Thở. Hay nói cách khác là một kỹ thuật vận Khí tích nhiệt và sốc nhiệt cục bộ. Nội hỏa linh đan thực ra là một môn luyện Nội công/ luyện Khí (Khí Công) bắt nguồn từ Phép/ Phương pháp Chuyết hỏa … Đọc tiếp NỘI HỎA LINH ĐAN (Phụ Lục của Huyền Nhiệt Tốc Đạt)