NÍU XƯA LỤC BÁT ĐÔI CÂU (tiếp từ khổ 108 đến khổ 121)

một hôm về đứng cuối ngàn hình như em rụng thành tràng kinh tôi       ……. (tiếp theo) 108 nén này đốt những phân vân cho muôn xa ấy thành gần kề bên nén này cúi lạy dịu hiền ngày sau đền tạ cõi miền thanh cao 109 kinh tôi lần chuỗi hạt nào mà … Đọc tiếp NÍU XƯA LỤC BÁT ĐÔI CÂU (tiếp từ khổ 108 đến khổ 121)