Giới thiệu “Lục Tự Khí Công” (Chương I)

LỤC TỰ KHÍ CÔNG VÀ BỆNH UNG THƯ ( Nội Dung Chính- Xuất Xứ ) Thay cho lời nói đầu : “…126 hơi thở thời khắc đặng có bao nhiêu so với thời gian  đằng đẵng của một đời người. 126 hơi thở thời gian chỉ để di dời năm bảy bước chân ngoảnh đầu qua … Đọc tiếp Giới thiệu “Lục Tự Khí Công” (Chương I)