„Linh Nhãn“ (Stt Shop hàng….)

Lúc chia sẻ và giảng dạy về Hơi Thở Tưởng Tức. Tôi thường hay nhấn mạnh về kỹ thuật tập luyện Hơi Thở 3 Thì Thuận loại thứ 5. Hơi Thở 3 Thì Thuận, là loại hơi thở có thì NGƯNG khi lúc bụng đầy hơi. Các kỹ thuật tập luyện hơi thở này thường … Đọc tiếp „Linh Nhãn“ (Stt Shop hàng….)