Kỹ Thuật Luyện Tiến Bộ của Nội Hàm Thái Cực

…Trong Miêu Bộ thì Tiến Bộ, tức là bước dịch chuyển cơ thể tiến tới phía trước là quan trọnh nhất. Nó có tính chất quyết định thành tựu dưỡng sinh của Miêu Bộ. Chỉ cần luyện Tiến Bộ với các hơi thở đặc thù của nó đã có thành tựu tuyệt luân trong Dưỡng … Đọc tiếp Kỹ Thuật Luyện Tiến Bộ của Nội Hàm Thái Cực