KHIẾP ĐẢM ĐÔNG DƯỢC VIỆT NAM

Thuốc chứa xi măng, cát, mùn đất, tẩm ướp “thuốc độc”, thuốc giả… là phát hiện mới nhất trong đợt kiểm nghiệm của Bộ Y tế về chất lượng thuốc Đông y ở chính các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước. Vấn nạn thuốc giả Trong đợt này, Viện Kiểm nghiệm thuốc T.Ư … Đọc tiếp KHIẾP ĐẢM ĐÔNG DƯỢC VIỆT NAM