HUYỀN TÍCH LÁ PHẤT KIM (Phần 1)

Lời Phi Lộ Ai là người Việt Nam cũng đều biết Đinh Bộ Lĩnh từ một đứa trẻ chăn trâu có chí hải hồ mà lập nên nghiệp lớn. Trong thời loạn lạc ra tay thao lược dẹp được 12 lộ anh hùng mà thống nhất giang sơn lập nên nhà nước tập quyền độc … Đọc tiếp HUYỀN TÍCH LÁ PHẤT KIM (Phần 1)