HUYỀN TÍCH LÁ PHẤT KIM (phần 3)

3 Chiến tranh kết thúc Đại Hành Hoàng Đế băng hà Con trai thứ 3 là tên là Long Việt tranh giành ngai vàng với Đông Thành Vương và Trung Quốc vương và em cùng mẹ là Khai Minh vương. 8 tháng sau đánh thắng các vương khác mà lên ngôi. Chưa được yên vị … Đọc tiếp HUYỀN TÍCH LÁ PHẤT KIM (phần 3)