HUYỀN TÍCH LÁ PHẤT KIM ( phần 2)

Kinh thành Hoa Lư như cảnh dầu sôi lửa bỏng máu nhuộm hoàng cung   giặc dã nổi lên khắp các phiên trấn. Trẻ con  và dân thường truyền nhau câu đồng dao: “Đỗ Thích thí Đinh Đinh Lê gia xuất thánh minh Cạnh đầu đa hoành nhi Đạo lộ tuyệt nhân thành Thập nhị xưng đại vương … Đọc tiếp HUYỀN TÍCH LÁ PHẤT KIM ( phần 2)