HÔN CHƯA MÔI (Môi Cong 2)

Rồi một ngày mây trắng không còn bay nữa Ta bỗng nhiên gặp nhau dưới cơn mưa mùa hạ Cơn mưa đã có nhiều lần như thế Dưới vòm trời như thế Trên tán rừng như thế Nơi cánh đồng như thế Bên con đường như thế…. Mà sao cơn mưa đó bữa nọ Bữa … Đọc tiếp HÔN CHƯA MÔI (Môi Cong 2)