…HÌNH NHƯ ĐÓ LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI…..

….Mãi đến năm 2016, thằng Văn, em họ của tôi mới lấy xe của chị Cả chở tôi từ Huế ra Đông Hới và giúp tôi quay lại Cộn vào trong đ̣oạn đường 15 ngày nào tìm lại nhà Thầy Hứa. Thầy Hứa đã về hưu và chuyển về quê tổ ở Ba Đồn. Tôi … Đọc tiếp …HÌNH NHƯ ĐÓ LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI…..