“Hành trình đi tìm lối thoát cho sẹo siêu ác quỷ”

(Tư liệu chỉ mang tính chất kinh nghiệm cá nhân, chưa phải là một Luận Chứng Khoa Học vì vậy chỉ mang tính chia sẻ và tham khảo, không mang tính phổ cập) Sau 3 ca thất bại. Có thể nói là thất bại thảm hại với 3 ca sẹo đúp (Mổ đẻ nhiều lần … Đọc tiếp “Hành trình đi tìm lối thoát cho sẹo siêu ác quỷ”