DỊ ỨNG NGẦM (ĐỘC TỐ TỪ „ĐỜI SỐNG SẠCH“)- Tư Liệu Y Khoa

Lời đầu tiên cho bài viết này là cảm ơn Cư Sĩ Chân Quang, là người thứ 2000 tham gia trong hệ thống tầm soát máy đo sinh khí Metavital (Oberon cũ) của tôi. Ông cũng là người thứ 550 trong số người ăn chay trường tham gia hệ thống tầm soát này (Trong đó … Đọc tiếp DỊ ỨNG NGẦM (ĐỘC TỐ TỪ „ĐỜI SỐNG SẠCH“)- Tư Liệu Y Khoa