BÀN VỀ SỰ CÀI ĐẶT “LẬP TRÌNH SÙNG BÁI CÁ NHÂN” VÀ “MÃ ĐỘC TƯ TƯỞNG” TRONG CÁC LIỆU PHÁP TRỊ BỆNH “CẬN TÔN GIÁO”- Phần 1

Trích: “…Cho đến thời điểm hiện tại, những bí ẩn của Vũ Trụ và Não Bộ của con người vẫn đang còn là một thách thức cho sự hiểu biết của Nhân Loại. Tri thức và Khoa học của chúng ta mới chỉ tìm hiểu và khám phá ra được một phần nhỏ nhoi không … Đọc tiếp BÀN VỀ SỰ CÀI ĐẶT “LẬP TRÌNH SÙNG BÁI CÁ NHÂN” VÀ “MÃ ĐỘC TƯ TƯỞNG” TRONG CÁC LIỆU PHÁP TRỊ BỆNH “CẬN TÔN GIÁO”- Phần 1